Jak automatyzacja logistyki wpłynie na konsumenta w najbliższych miesiącach?


Początek nowego roku, a zarazem nowej dekady to doskonała okazja do biznesowych prognoz i przewidywań. Dotyczy to również branży logistycznej. Pomocne byłoby przygotowanie się na nowe trendy i zmiany. A zatem, jak w nadchodzącym roku zmieni się zarządzanie łańcuchem dostaw? I co najważniejsze – jak automatyzacja logistyki wpłynie na konsumenta w ciągu najbliższych kilku miesięcy?

Biorąc pod uwagę eksplozję rynku e-commerce (według Statista, 1,8 miliarda ludzi na świecie robi zakupy online), branża transportu i logistyki (T&L) nie ma innego wyboru, jak tylko w pełni zaangażować się w proces cyfryzacji.

Ponieważ czas jest obecnie najbardziej pożądaną walutą, konsumenci oczekują szybkiego rozwiązywania problemów, szybkiego kupowania i szybkiego otrzymywania zakupionych produktów.

Nieefektywne zarządzanie logistyką niestety nie spełnia tych oczekiwań.

Problem operacji logistycznych

Ekosystem T&L stoi przed następującymi wyzwaniami:

  • Rozległa sieć dużych, średnich i małych dostawców usług transportowych. Mówimy tu o wykonawcach, podwykonawcach, wszystkich zależnych od siebie i powiązanych ze sobą. Ale – bez jednego zintegrowanego sposobu komunikacji i wymiany informacji w czasie rzeczywistym;
  • Szereg skomplikowanych i niezależnych systemów zarządzania magazynem i systemów zarządzania logistyką. Systemów, które (zazwyczaj) bardziej znane firmy stworzyły na swoje potrzeby. Te systemy informatyczne nie zostały jednak zaprojektowane do współpracy z innymi rozwiązaniami logistycznymi;
  • Armia średnich i małych firm z łańcucha dostaw, które jeszcze nie zdigitalizowały swoich procesów biznesowych. Niestety, nadal marnują one swój czas i zasoby na przestarzałe zarządzanie transportem. Sprowadza się to do marnowania czasu i pieniędzy na powtarzalną i prozaiczną pracę w arkuszach kalkulacyjnych oraz styl zarządzania rodem z lat 90-tych.
  • Sposób działania w tej branży ma wpływ na rynki e-commerce, sklepy internetowe i wreszcie – na konsumentów. Konsumentów, których nie powinno obchodzić, że menedżer z firmy logistycznej A nie mógł skontaktować się z właścicielem floty ciężarówek (firma B). Nie obchodzi ich, że ten właściciel próbował zlokalizować kierowcę ciężarówki, który utknął w kolejce do załadunku towaru.

Jak nadchodzący czas rok może zmienić tę sytuację?

Rozwiązanie – skuteczna integracja systemów logistycznych

Aby powrócić na właściwą drogę, branża logistyczna musi przestać być archipelagiem oddzielnych podmiotów gospodarczych. Aby stawić czoła bolączkom i wyzwaniom, firmy z branży T&L muszą połączyć swoje siły i zbudować mosty pomiędzy tymi rozproszonymi wyspami.

Czy jest to możliwe? Aby tak się stało, branża potrzebuje przejrzystej platformy, która połączy wszystkie firmy. Zapewni ona zarówno system zarządzania oparty na chmurze, jak i obsługę klienta.

Platforma, która będzie działać niezależnie od dziesiątek systemów transportu wewnętrznego opracowanych przez różne firmy i umożliwi konsumentom (oraz dostawcom usług T&L) monitorowanie każdego etapu procesu łańcucha dostaw.

Tego typu oprogramowanie do dynamicznego zarządzania logistyką pomoże Ci w:

  • Znalezieniu najlepszego przewoźnika dostosowanego do potrzeb klienta;
  • Przydzielaniu zadań i automatyczne kojarzeniu zleceń z podwykonawcami;
  • Stałym dostępie do zawsze aktualnych informacji. Oznacza to, że nawet jeśli sprawdzisz, co dzieje się z Twoim ładunkiem w środku nocy, będziesz mógł to zrobić bez problemu;
  • Trzymaniu ręki na pulsie. Jeśli wystąpią jakiekolwiek opóźnienia, blokady dróg, wypadki samochodowe lub problemy pogodowe, otrzymasz natychmiastowe powiadomienie. Dzięki systemowi, który zawsze informuje Cię o dokładnym statusie, nic Cię nie zaskoczy;
  • Zwiększeniu wydajności menedżera firmy. Dzięki platformie logistycznej opartej na chmurze możesz dostosować swoje zasoby (pracowników biurowych i magazynowych, a przede wszystkim kierowców) do rzeczywistej liczby zleceń do zrealizowania.
  • Usprawnionym zarządzaniu flotą i dalszej ekspansji.

Firmy z branży T&L współpracują z wieloma podwykonawcami. W związku z tym są częściowo uzależnione od ich usług i jakości pracy innych przewoźników.

Problem z tego rodzaju zależnością polega na tym, że zazwyczaj wymyka się ona spod kontroli. Wyzwaniem na nowy rok jest przestawienie firmy z hazardu na stabilny proces.

Dzięki jednej platformie do zarządzania logistyką, która łączy wszystkie zaangażowane firmy, przedsiębiorstwa T&L będą zawsze znały status ładunków przekazywanych podwykonawcom (lokalnym przewoźnikom).

Hublock może sprawić, że tak się stanie. W przeciwieństwie do innych rozwiązań w zakresie oprogramowania logistycznego, ta oparta na chmurze platforma pozwala na monitorowanie procesu łańcucha dostaw na każdym etapie. A także na automatyczne uzyskiwanie informacji o każdym zdarzeniu, z którym zetknie się ładunek.

Jednak Hublock to znacznie więcej niż tylko narzędzie do nadzorowania podwykonawców logistycznych. Ta platforma wymiany danych będzie również pełnić funkcję rynku łańcucha dostaw. Firmy, które planują ekspansję na inne regiony lub kraje, będą mogły wybrać wiarygodnego partnera z najlepszą ofertą biznesową dotyczącą danego terytorium.

Automatyzacja logistyki – rozwiązanie ukierunkowane na rozwój biznesu

Działy operacyjne w firmach z branży T&L mają już problemy zarówno z optymalizacją swojej pracy (np. kontrola zapasów lub zarządzanie magazynem), jak i z optymalnym wykorzystaniem personelu oraz zatrudnianiem nowych pracowników.

Automatyzacja logistyki może rozwiązać również te problemy. Dzięki włączeniu automatyzacji każdy operator logistyczny będzie miał znacznie więcej czasu na zadania wymagające więcej pracy i zaangażowania.

Co więcej, zapalając zielone światło dla automatyzacji logistyki Hublock, mniejsze firmy zwiększą swoje szanse na dotarcie do nowych rynków i klientów. Ta ekspansja i wzrost będą oznaczać osiągnięcie większej wiarygodności i świadomości marki.

Wreszcie, małe i średnie firmy z branży T&L zyskają szansę na przeniesienie swoich procesów na zewnątrz (i pozostawienie za sobą nieefektywnej pracy w arkuszu kalkulacyjnym). Wystarczy, że dołączą do dynamicznej sieci innych dobrze prosperujących firm zajmujących się łańcuchem dostaw.

Doprowadzi to do bardziej efektywnego zarządzania transportem. Przetwarzanie zleceń i tras obsługiwanych w sposób zautomatyzowany pomoże wyeliminować puste lub w połowie puste przebiegi. Rezultaty? Wzrost zysków i bardziej ekologiczne podejście (co jest jednym z najbardziej pożądanych kierunków polityki biznesowej w nadchodzącym roku).

W jaki sposób automatyzacja logistyki wpłynie na konsumenta w nadchodzących miesiącach?

Odbiór towarów przez konsumenta (biznesowego i indywidualnego) jest ostatnim etapem łańcucha dostaw. Dostarczenie ich na czas jest istotne z punktu widzenia konsumenta i Ciebie (jako menedżera ds. logistyki).

Aby wszystko działało bez zarzutu, należy porzucić stare nawyki i otworzyć się na automatyzację logistyki. To jedyny sposób, aby wyeliminować wrażliwe elementy procesu oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.